SPN Logistics

SPN Logistics

FACHOWA WIEDZA NA START I METĘ

Obsługa celna

JESTEŚMY WSZĘDZIE - WE ARE WORLDWIDE

Formalności niezbędne do wywozu towaru za granicę

Kompleksowo zajmiemy się sporządzeniem dokumentów niezbędnych do wywozu towarów poza granicę kraju. Jako spedytor celny realizujemy odprawy importowe, eksportowe, tranzytowe uproszczone (T1/T2) oraz karnety TIR.

Przygotowujemy świadectwa wywozu, świadectwa pochodzenia EUR 1. Jesteśmy partnerem agencji celnych, znajdujących się na terenie Niemiec i Polski.

Oferujemy usługi przedstawicielstwa podatkowego, opierającego się na reprezentacji fiskalnej, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, dotyczącym obrotu (UStG §22a).

PODSTAWOWE DOKUMENTY

Jakie dokumenty są konieczne do odprawy celnej?

Świadectwo pochodzenia sporządzone przez eksportera. Pomaga w ustaleniu wysokości cła i przyznaniu ewentualnych ulg celnych. Faktura handlowa uzyskana od eksportera. Zawiera takie dane jak:

 • data i numer faktury,
 • dane sprzedającego i kupującego.
 • nazwę towaru, jego ilość, cena jednostkową (podaną w konkretnej walucie),
 • wartość ogółem,
 • waga netto i brutto towaru (pole niewymagane),
 • pochodzenie towaru warunki dostawy wg Incoterms.

Packing List (gdy waga brutto i netto nie została wykazana w fakturze). Dane w P/L:

 • data i numer wystawienia,
 • dane nadawcy i odbiorcy,
 • odwołanie do numeru faktury,
 • przedmiot transakcji,
 • waga netto i brutto towaru (jednostkowa i łączna),
 • ilość towaru,
 • warunki dostawy.

SPECJALISTYCZNA DOKUMENTACJA

Wymagające warunki transportowe lub specyfikacja towaru

Certyfikat CEtest reports, oraz deklaracja zgodności w przypadku niektórych towarów importowanych do UE. Dokumenty specjalistyczne dotyczące transportu w niestandardowych warunkach:

 • konosament morski
 • Sea Waybill – transport międzynarodowy morski
 • Air Waybill – transport międzynarodowy powietrzny
 • list przewozowy CIM/SMGS – transport międzynarodowy kolejowy

Dokumenty te oznaczają zgodność wyrobu z Dyrektywami Nowego Podejścia. Oto lista przykładowych produktów, które muszą posiadać znak CE:

 • zabawki dla dzieci do lat 14,
 • urządzenia gazowe,
 • materiały wybuchowe do użytku cywilnego,
 • przyrządy pomiarowe,
 • urządzenia emitujące hałas do środowiska,
 • środki ochrony osobistej,
 • radiowe urządzania telekomunikacyjne.

DLA WYMAGAJĄCYCH PRZESYŁEK

Dokumentacja transportów ponadnormatywnych

Świadectwo CITES jest wymagane w przypadku przewożenia delikatnych i wymagających ładunków. Organ celny wydaje decyzję w postaci Powiadomienia o Długu Celnym (POD, kod ZC291) dotyczącą należności, którą należy uiścić w terminie 10 dni od otrzymania dokumentu. Zalicza się do nich:

 • okazy flory i fauny,
 • zwierzęta żywe, martwe (odpowiednio spreperowane lub zanurzone w formalinie),
 • rośliny (szczątki lub całe),
 • produkty odzwierzęce.

Wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość akcyzy przy imporcie wyrobów akcyzowych (wyroby tytoniowe, alkohol).

Certyfikat fumigacji wystawiany przez władze celne lub sanitarne (wymagana przy imporcie palet drewnianych)

Inne dokumenty:

Jednolity Dokument Administracyjny (Single Administrative DocumentSAD). Jest to wniosek o rozpoczęcie postępowania celnego, na podstawie którego służby celne przyjmują deklaracje.

Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC, kod ZC299). Komunikat z systemu ECS potwierdzający dokonanie importu. Zgłoszenie upoważnia do odliczenia podatku naliczonego.

Adnotacje w PZC:

 • data i czas przyjęcia zgłoszenia;
 • termin powiadomienia o długu celnym;
 • data i czas zwolnienia towaru do procedury.

Złóż zapytanie teraz!

  Administratorem danych osobowych jest SPN Logistics sp. z o.o z siedzibą ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach dowiesz się z Polityki Prywatności.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) od SPN Logistics sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kineskopowej 1, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000122875. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach dowiesz się z Polityki Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących mój nr telefonu dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług, wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (poprzez kontakt telefoniczny oraz sms) oraz przy pomocy automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez SPN Logistics sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kineskopowej 1, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000122875. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach dowiesz się z Polityki Prywatności.


  ZADZWOŃ TERAZ

  Nasz Doradca jest do Twojej dyspozycji

  NAPISZ DO NAS

  Odpowiadamy na każde zapytanie